Hệ thống kiểm soát ra vào độc lập

Hệ thống kiểm soát ra vào độc lập

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa hoạt động dựa trên các thiết bị đầu đọc có thể họa động một cách độc lập mà không cần kết nối với các thiết bị trung tâm. Hệ thống hoạt động bằng việc sử dụng phần mềm chuyên biệt để theo dõi trạng thái đóng / mở của cửa ra vào , đồng thời, hệ thống còn có thể kết hợp chấm công bằng thẻ hoặc vân tay.


Ứng dụng của hệ thống:
- Kiểm soát người ra vào tòa nhà hay văn phòng
- Phân quyền truy cập cho từng người sử dụng, từng khu vực riêng, theo dõi sự kiện ra vào cửa của từng người


  • Thẻ từ hoặc dấu vân tay sẽ xác định quyền truy cập cửa thông qua việc quẹt thẻ/dấu vân tay tại đầu đọc
  • Nếu thẻ từ/dấu vân tay hợp lệ tức là người đó có quyền truy cập, đầu đọc sẽ truyền tín hiệu cho khóa từ mở cửa, khi đó cửa mới đưuọc mở và người sử dụng mới có thể truy cập.
  • Thời gian truy cập của người sử dụng  được máy lưu lại tại đầu đọc của hệ thống

Bộ sản phẩm lí tưởng nhất cho hệ thống kiểm soát ra vào độc lập
 


Hệ thống kiểm soát ra vào độc lập Hệ thống kiểm soát ra vào độc lập Reviewed by Hoa Nguyen on 8:38 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.